• go2 - Lite

  • RM33/tahun

   • Nama domain pilihan anda sendiri
    mesej<nama>.my
   •  
   • Sokongan Aplikasi
   •  
   • Emel - 1 Peti emel bersaiz 10GB
   •  
   • Panel Admin
    (untuk menguruskan akaun go2)

   •  
   • Jumlah pemetaan yang dibenarkan
    1
   •  
   • Dapatkan sekarang
   • Pendaftaran PERCUMA
     
   •  
  • go2 - Standard

  • RM66/tahun

   • Nama domain pilihan anda sendiri
    <nama>.<namadomain>.my
   •  
   • Sokongan Aplikasi
            
   •  
   • Emel - 1 Peti emel bersaiz 10GB
   •  
   • Panel Admin
    (untuk menguruskan akaun go2)

   •  
   • Jumlah pemetaan yang dibenarkan
    5 + 10
   •  
   • Beli sekarang
   • Langganan PERCUMA 1 unit antivirus selama setahun dan hadiah istimewa*
   • **Harga tidak termasuk GST
  • go2 - Premium

  • RM 99/tahun

   • Nama domain pilihan anda sendiri
    <nama>.<namadomain>.my
   •  
   • Sokongan Aplikasi
            
   •  
   • Emel - 1 Peti emel bersaiz 10GB
   •  
   • Panel Admin
    (untuk menguruskan akaun go2)

   •  
   • Jumlah pemetaan yang dibenarkan
    30
   •  
   • Beli sekarang
   • Langganan PERCUMA 1 unit antivirus selama setahun dan hadiah istimewa*
   • **Harga tidak termasuk GST
*Tebus hadiah istimewa anda di Kaunter MYNIC pada 25 Disember 2017.