Program Latihan MDEC

Program Latihan MDEC adalah satu program yang dijalankan oleh MDEC dan kerajaan sebagai satu usaha untuk membantu rakyat. Program ini telah dilancarkan pada tahun 2015 dengan matlamat untuk memberi pendedahan terhadap keusahawanan digital.

Pakej